ikone hiome, email, print Domov Natisni! Posljte e-mail Domov Natisni! Posljte e-mail Domov Domov Natisni! Posljte e-mail Domov
 
Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
O nagradi HORUS
Razpis
Komisije in odbori
Delavnica za prijavitelje
Organizatorja
Partnerji
Nagrajenci
Fotogalerija
Poslovni klub Horus
Novinarsko središče
Pogosto zastavljena vprašanja
Kontakt
 


 

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kdo se lahko prijavi na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS?

Na razpis HORUS se lahko prijavijo mala, srednja in velika podjetja in zavodi, ki na katerem koli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj.

Kako se lahko prijavimo na razpis?

Organizacije se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem tiskanem in enem tiskanem identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka s celotno prijavnico in prilogami, priloge so lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo)) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2013« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež.

Do kdaj se je treba prijaviti na razpis HORUS 2013?

Prijave za razpis HORUS 2013 zbiramo do vključno 15. oktobra 2013.

Kako poteka ocenjevanje prispelih vlog?

Ocenjevanje na razpis prispelih vlog poteka dvostopenjsko v dveh ločenih krogih ocenjevanja.
Komisija prvega kroga je sestavljena iz najmanj 7 članov in predsednika komisije, ki vsi dobro strokovno in izkustveno poznajo področje družbene odgovornost. Komisija drugega kroga ocenjevanja je sestavljena iz najmanj 3 članov - predsednika komisije in najmanj dveh članov z velikim strokovnim ugledom na področju družbene odgovornosti.  Ocenjevanje in izbor podrobneje določata Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog in Pravilnik o ocenjevanju vlog.

Kdo so dosedanji prejemniki nagrade HORUS?

V letu 2012 bili nagrajenci Zobozdravstveni center Alfa Dental d.o.o., Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in UniCredit Banka Slovenija d.d. Posebno priznanje in nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejela Barbara Antolič (Dom Sveta Ana, Hrvaška), posebno priznanje je prejel Borut Meršak (Slovaška), posthumno priznanje pa Jožete Kastelic. (J. Kastelic Limited, Toronto, Kanada). Splošno posebno priznanje so prejeli še društvo Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Zveza Potrošnikov Slovenije in Anton Komat.

V letu 2011 so nagrado prejela podjetja: Lotrič laboratorij za meroslovje, d.o.o., Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in BTC d.d. V kategoriji zavodi je nagrado prejel Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave. Posebna priznanja so šla v roke Marka Dolžana (Polfa Lodz SA, Poljska), Jane Petkovšek Štakul in Barbare Pavlin, splošno posebno priznanje pa Društvu Ekologi brez meja in Tomo Križnarju.

V letu 2010 sta med šestimi finalisti nagrado prejela UniCredit Banka Slovenija, d.d. in Abbott Laboratories, d.o.o, v letu 2009 pa so jo med 11 finalisti prejeli: Trimo Trebnje d.d., Atech elektronika d.o.o. in Informa Echo d.o.o.

Zakaj ime HORUS?

Horus je bog, ki predstavlja višjo zavest planeta Zemlje in je odgovoren za razvoj človeštva, zato smo ga izbrali kot simbol slovenske nagrade za družbeno odgovornost. Horus je tudi eden najbolj znanih starodavnih egiptovskih bogov, je tudi eden najstarejših. Egiptovska beseda "her" (hor, har), iz katere izvira njegovo ime, pomeni "tisti na višinah" ali "oddaljeni". Mitološko so si Horusa predstavljali kot božanskega sokola. Horus je pogosto simbolno predstavljen kot stilizirano oko - simbol sokolovega očesa. To oko je postalo simbol za stanje nepoškodovanosti, zdravja, čvrstosti ali popolnosti.

 
       
         
   

telefon 031 344 883 nagrada.horus@irdo.si
 
Natisni! Posljte e-mail Domov