ikone hiome, email, print Domov Natisni! Posljte e-mail Domov Domov Natisni! Posljte e-mail Domov
 
Horus Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
O nagradi HORUS
Razpis
Komisije in odbori
Delavnica za prijavitelje
Organizatorja
Partnerji
Nagrajenci
Fotogalerija
Poslovni klub Horus
Novinarsko središče
Pogosto zastavljena vprašanja
Kontakt
 


 

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2017!

Kdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in družbo ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe  govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve. V svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot npr.:

 • večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti,  kupcih, dobaviteljih, poslovnih partnerjih,
 • večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije,
 • več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,
 • pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,
 • racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,
 • več dobička ob izteku leta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2017. Razpis je namenjen podjetjem (mikro, majhnim, srednje velikim, velikim, socialnim podjetjem) in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Razpis sta 10. julija 2017 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavila IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Nagrada HORUS bo letos podeljena že osmič.

Kaj s sodelovanjem na razpisu kot pravna oseba pridobite?

 • S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.
 • Dodatno svetovanje organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji.
 • Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.
 • Več objav o vaši organizaciji v medijih.
 • Možnost prejema nagrade Horus 2017 in/ali priznanja Finalist Horus 2017 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2017, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.
 • Udeležbo na seminarju Horus 2017 (20.9.2016), kjer boste spoznali vse bistvene informacije o uveljavljanju družbene odgovornosti v vašem poslovnem okolju.
 • 20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?

 • podjetja (klasična, socialna) in zavode,
 • slovenske podjetniške organizacije/podjetnike v zamejstvu in po svetu,
 • novinarje ter
 • družbeno odgovorne posameznike in organizacije.

Vabimo vas, da v projektu sodelujete z vašim primerom dobre prakse in da delujete z zgledom! Razpisno dokumentacijo za leto 2017 najdete tuka. Vlogo oddajte do 19. oktobra 2017.

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016

Nagrajenci HORUS 2016 so: AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, IDentiks kartični sistemi d.o.o., Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Contall d.o.o, Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Jurček Nowakk, dr. Danica Purg, dr. Tanja Bagar ter John Doma, Kanada.

(Maribor, 9. december 2016) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, sta v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, danes opoldne v Viteški dvorani mariborskega gradu v Mariboru, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016.

»Podobno kot vizionarska podjetja, najbolj uspešna na svetu stoletje dolgo, dokazujejo tudi prejemniki nagrad in priznanj HORUS, da se družbena odgovornost izplača tudi na kratek, predvsem pa na dolgi rok,« je ob podelitvi letošnjih nagrad povedal predsednik organizacijskega odbora Horus in predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

Med finaliste nagrade HORUS 2016 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 v posameznih kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja), so naslednji:

Nagrada Horus 2016 za strateško celovitost pravne osebe: kategorija zavodi in druge organizacije: AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kategorija mikro podjetja: IDentiks kartični sistemi d.o.o., kategorija majhna podjetja: Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., kategorija srednje velika podjetja: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.. Priznanje PRESS:  Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.. Priznanje za PROJEKT: kategorija  mikro podjetja: Contall d.o.o, kategorija velika podjetja: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.. Za posebno priznanje se je na predlog javnosti in soorganizatorjev projekta potegovalo več kandidatov v več podkategorijah. Posebna priznanja v kategoriji splošno prejmejo: Jurček Nowakk, dr. Danica Purg, dr. Tanja Bagar. Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu: John Doma, Kanada. Več...

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015

Nagrajenci HORUS 2015 so: Identiks kartični sistemi d.o.o., Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Novo Nordisk d.o.o., Snaga Javno podjetje d.o.o., Bolnišnica Sežana. Posebna priznanja so prejeli Mirjam Muženič, izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, dr. Timi Ećimović, Jurček Nowakk, Anita Ogulin.

(Šempeter pri Gorici, 17. november 2015) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, so v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, danes, 17. novembra 2015 popoldan, v dvorani Športnega centra HIT, v Šempetru pri Gorici, razglasili prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015. Podelitev nagrad je potekala v sklopu 10. Slovenskega foruma inovacij in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2015 prejeli: mikro podjetja: Identiks kartični sistemi d.o.o., majhna podjetja: tudi letos Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Novo Nordisk d.o.o., velika podjetja: Snaga Javno podjetje d.o.o.. Nagrado HORUS 2015 v kategoriji zavodi je tudi letos prejela Bolnišnica Sežana. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Mirjam Muženič. Splošno posebno priznanje pa so prejeli izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, dr. Timi Ećimović, Jurček Nowakk in Anita Ogulin.. Več...

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014

(Ljubljana, 4. december 2014) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 4. decembra 2014 zvečer, v dvorani Kristalne palače v Ljubljani, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2014. V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2014 prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: DOSOR, dom starejših občanov d.o.o., velika podjetja: Lidl d.o.o. kd. ter socialna podjetja: Razvojna zadruga Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p. Nagrado HORUS 2014 v kategoriji zavodi je prejela Bolnišnica Sežana. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje in nagrado za Podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejel Gábor Ropos – Madžarska. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Jani Vidic, Nataši Zanuttini in Jerneji Jevševar (Ekipa Vala 202) ter Editi Cetinski Malnar (RTV Slovenija). Splošno posebno priznanje pa je prejela dr. Darja Piciga. Več...

Ste družbeno odgovorno podjetje, zavod, posameznik?
Predstavite svoj primer dobre prakse in tako krepite svoj ugled v javnosti!

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami, enkrat letno objavita razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – HORUS.

Z razpisom Slovenske nagrade za družbeno odgovornost - HORUS želimo organizatorji v sodelovanju s podpornimi partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Le-ta pa pomeni mnogo več od dobrodelnosti, je predvsem poštenost brez zlorabe preko meja, ki jih zahteva zakonodaja.

Nagrada je namenjena predvsem podjetjem in zavodom, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov podjetja – poslovnih partnerjev in širše družbe – ter pri razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo organizacije (podjetja, zavodi, društva…) vključujejo v strateško vodenje ter v svoje poslovanje, in to tudi v času krize, kar se obrestuje na dogi rok. Novembra 2010 je izšel standard družbene odgovornosti ISO 26000, ki vključuje sedem poglavij, ta pa so v nagradi Horus bila zajeta že ob njenem nastanku leta 2009.

Veseli nas, da se za sodelovanje na natečaju odloča vedno več podjetij, zavodov, posameznikov in da jim izpolnjevanje vprašalnika pomaga ustvarjati njihovo lastno strategijo družbene odgovornosti. Prepričani smo, da je takšnih v Sloveniji veliko, zato se že veselimo predstavitev vaših dosežkov na tem natečaju. Razpis za nagrado Horus 2013 je že za nami! Razpis za nagrado Horus 2014 pa si oglejte tukaj.

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013

(Maribor, 27. november 2013) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 27. novembra 2013, v Kazinski dvorani SNG Maribor, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013. V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2013 prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d.. Nagrado HORUS 2013 v kategoriji zavodi je prejel EIC Univerzum Minerva Maribor. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje in nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejela mag. Marina Einspieler– Siegert (Slovenska gospodarska zveza, Avstrija). Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Editi Cetinski Malnar. Splošno posebno priznanje sta prejela Pedro Opeka in mag. Franc Hočevar. Več...

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2012

(Maribor, 4. december 2012) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 4. decembra 2012, v Kazinski dvorani SNG Maribor, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2012. V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2012 prejeli: mikro-majhna podjetja: Zobozdravstveni center Alfa Dental d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje in nagrado za Podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je prejela Barbara Antolič (Dom Sveta Ana, Hrvaška), posebno priznanje je prejel Borut Meršak (Slovaška), posthumno priznanje gre Jožetu Kastelicu (J. Kastelic Limited, Toronto, Kanada). Splošno posebno priznanje so prejeli še društvo Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Zveza Potrošnikov Slovenije in Anton Komat.  Ocenjevalna komisija HORUS 2012 je podelila še posebno priznanje tistim prebivalcem Slovenije, ki se zavedajo svoje osebne in družbene odgovornosti. Več

Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2011


Nagrada HORUS je bila letos podeljena tretjič. Ob podjetjih je bila prvič podeljena nagrada tudi zavodom ter posebno priznanje podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu; novinarju in splošno posebno priznanje.

(Maribor, 24. november 2011) - IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, sta danes, 24. novembra 2011, ob 20h v Kazinski dvorani SNG Maribor, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2011. V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2011 prejeli: mikro-majhna podjetja: Lotrič laboratorij za meroslovje, d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: BTC d.d. V kategoriji zavodi je nagrado HORUS 2011 prejel Zavod Naprej – zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Prejemnikov posebnega priznanja – Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu je več, Marko Dolžan (Polfa Lodz SA, Poljska), pa je prejel nagrado Horus 2011 za to kategorijo. Posebno priznanje sta prejeli novinarki Jana Petkovšek Štakul in Barbara Pavlin, splošno posebno priznanje pa Društvo Ekologi brez meja in Tomo Križnar. Nagrada HORUS je bila letos podeljena tretjič, z razpisom pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti.

 

Aktualno

15. november 2017
Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2017 je prispelo 12 vlog.
Več tukaj.

17. oktober 2017
Podaljšan je rok za prijavo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2017. Razpis je odprt do 28. 10. 2017
Več tukaj.

10. julij 2017
Razpis
za nagrado Horus 2017 je objavljen. Več o razpisu si oglejte tukaj.

9. december 2016
Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016
Več tukaj.

22. november 2016
Znani so finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016. Več

16. november 2016
Na razpis za nagrado Horus 2016 je prispelo 24 vlog
Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2016 je do 19. oktobra 2016, ko se je razpis zaključil, prispelo 24 vlog. Od tega je prispelo... Več si preberite tukaj.

17. november 2015
Znani so prejemniki Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015
Več tukaj.

27. oktober 2015
Znani so finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015
Več tukaj.

12. oktober 2015
Na razpis za nagrado Horus 2015 je prispelo 23 vlog
Več tukaj.

11. junij 2015
Ustanovili smo Poslovni klub Horus. Ta združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja. Člani kluba menijo, da je sedaj nastopil čas, da naredimo skupno zavezo Sloveniji in pomagamo tudi drugim podjetjem krepiti družbeno odgovornost. Več ...

 

 
     
 
       
         
   

telefon 031 344 883
nagrada.horus@irdo.si
 
Natisni! Posljte e-mail Domov